SP11
بازگشت

SP11: Jimen

محل آناتومیک نقطه به اختصار

شش چون بالای SP10

عملکرد

تنظیم یینگ و زو و دفع ادرار.

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت نشسته و زانوها تا نود درجه تا شود و مختصری از هم دور شود. روی لبه داخلی عضله سارتوریوس، شش چون بالای زوهائی (SP10).

روش سوزن زدن

عمود یا مایل یکنیمالی یک چون
هشدار: فروکردن عمیق ممکن است وارد شریان فمورال شود

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

احتباس ادرار ، اگزمای بیضه ، شب ادراری

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی