SP15
بازگشت

SP15: Daheng

محل آناتومیک نقطه به اختصار

چهار چون خارج ناف

عملکرد

گرم کردن جیائوی میانی ,بازیابی روده و معده

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت خوابیده به پشت. چهار چون خارج، ناف شن کی (RN8)

روش سوزن زدن

عمود نیم الی یک چون
هشدار: فروکردن عمیق در افراد لاغر ممکن است وارد صفاق شود و در صورت بزرگی کبد یا طحال با آنها برخورد کند

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

اسهال ، بیماری روده تحریک پذیر ، بیماریهای معده و روده ، سوءهاضمه ، یبوست

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی