SP21
بازگشت

SP21: Dabao

محل آناتومیک نقطه به اختصار

روی خط وسط زیربغلی, در ششمین فضای بین دنده ای

عملکرد

آرام کردن ناراحتی سینه, تقویت طحال

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت خوابیده به پهلو همراه با بلند کردن بازوی بالا. روی خط زیربغلی میانی، در ششمین فضای بین دنده ای.

روش سوزن زدن

عرضی - مایل در طول فضای بین دنده ای نیم الی یک چون
هشدار: فروکردن عمیق در افراد لاغر ممکن است سبب پنوموتوراکس شود

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

بیماریهای جهاز هاضمه ، بیماریهای ریوی ، تنگ نفس ، درد سینه

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی